ยินดีต้อนรับสู่ www.century-trading.com

รายการสินค้า

เคมีอาหาร
เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, สารปรุงแต่งอาหาร, สารกันบูด, วัตถุกันเสีย
เคมีอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น สิ่งทอ, อุตสาหกรรมยา, เครื่องสำอางค์, พลาสติก, ยานยนต์ เป็นต้น
เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรม
เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรม เช่น เครื่องบรรจุของเหลว, เครื่องบรรจุแคปซูล เป็นต้น
เคมีเกษตร
สารเคมีที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย